Η Επαγγελματική Ομάδα Παλμός

η

Η ομάδα "Παλμός"

Η ομάδα “Παλμός” είναι μια επαγγελματική ομάδα χορού με έδρα τη Ζάκυνθο. Στόχος της είναι η παραγωγή καλλιτεχνικού έργου στον τόπο της, ανοίγοντας δρόμους σε νέους καλλιτέχνες, με όραμα στο μέλλον. Καλλιτέχνες και δημιουργοί ενωμένοι, θεμελιώνουν τη βάση για πολιτισμό.

Παραστάσεις ομάδας:

  • 2012, Ορνιθοσκαλίσματα
  • 2013, Υπήρξαν Άνθρωποι …
  • 2014, Ως, το τέλος
  • 2016, Dark Places

Dark Places [2016]Ως το τέλος [2014]

Υπήρξαν άνθρωποι... [2013]